Mano Programa

 


Home
Adelaide Tunto Handbook
Dainorelis
Knots
Language
Links
Other Useful Information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The handbook has been divided into small sections for ease in downloading.

Lithuanian Scouting Terms

Scouting in Lithuania, Motto & Law's

Facts about Lithuania

Skautų Keliones Ženklai & Whistle Commands

Scout Knots

Lithuanian History

This Adelaide Vilniaus Tunto Handbook has been prepared and endorsed by the Vilniaus Tunto Štabas 2004.

MEMBERS

Tuntininkas—Antanas Pocius, ADJUTANTAS—Andrius Verbyla, BROLIJOS VADOVAS—Alex Talanskas, SESERIJOS VADOVE—Audra Paskevičius, VYRESNIŲ SESIŲ VADOVE—Aldona Pretty, Darius Kubilius

     


Programa Support: Audrutė Markowskei (Aušros Tuntas, Sydney)

Technical Support: Tany Pocius (Vilniaus Tuntas, Adelaide)